Xổ số kiến thiết miền bắc

CÁC ĐÀI XỔ SỐ MIỀN BẮC

Thứ Hai - Thứ Năm
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Sáu
Thứ Bảy
Chủ Nhật

THÔNG BÁO CỦA VNXS.NET

Chúng tôi không mua bán số. Mọi dữ liệu trên vnxs.net sử dụng để tham khảo và cung cấp miễn phí.
Kết quả được xử lý bằng các thuật toán xác suất thống kê. Phần dự đoán là những số có khả năng xuất hiện trong những kỳ quay tiếp theo.
Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng tại https://hotro.vnxs.net

BẢNG ĐÁNH GIÁ TỰ ĐỘNG THEO THỐNG KÊ

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Điểm 1 4 0 0 5 3 3 10 2 0 11 6 2 0 0 0 3 1 0 1 2 8 3 3 0 8 2 0 6 0 0 0 0 1 6 10 3 0 5 2 17 15 4 14 1 0 5 0 10 7 0 0 2 6 9 0 7 10 3 11 9 1 26 9 1 2 0 0 3 6 1 14 2 21 3 5 18 5 2 0 7 0 5 0 8 0 0 0 2 0 10 1 8 7 0 9 1 16 4 1
Gan 6 5 0 0 3 1 3 4 3 1 7 5 1 0 0 0 2 1 1 1 1 3 2 1 0 6 2 0 4 0 0 0 0 1 4 8 3 0 4 1 9 8 2 7 1 0 2 0 5 4 0 0 2 4 3 0 3 4 3 6 5 1 17 9 1 1 0 0 2 3 2 7 2 12 2 6 9 4 1 0 6 1 3 1 5 0 0 0 1 0 9 1 7 6 0 7 1 12 5 1

CÁC SỐ ĐÁNG CHÚ Ý XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/05/2021

Xác suất cao nhất
Số Điểm đánh giá Số ngày chưa xuất hiện
76 18 9
71 14 7
57 10 4
43 14 7
7 10 4
Điểm đánh giá cao nhất theo mức 5 - 10 - 15 kỳ chưa xuất hiện
Số Điểm đánh giá Số ngày chưa xuất hiện
41 15 8
40 17 9
76 18 9
57 10 4
48 10 5
7 10 4